به گزارش صبح توس؛ دیوید ویس در سلسله نشست‌های دانشجویی بزم‌اندیشه که در سالن کنفرانس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی برگزار شد، به تبیین جایگاه دین در ایجاد صلح منطقه‌ای پرداخت و اظهار کرد: در کتاب مقدس تورات مکرر بر تقوا و معنویت اشاره شده است و به همین دلیل یک یهودی حقیقی خواستار قرب به خداوند و کسب معنویت است و به دنبال غصب یک تکه زمین نیست.
وی افزود: غصب اراضی متعلق به دیگران از نظر دین یهودیت باطل است، بنابراین می‌توان بیان‌کرد که صهیونیسم پیام اصلی یهودیت را گرفته و آن را تهی کرده است.
خاخام ضدصهیونیسم ادامه داد: متاسفانه صهیونیسم با تصرف در کلمات و الفاظ یهودیت، معانی اصلی این کلمات را تحریف کرده است.
دیوید ویس به چند عهد یهودیت با خداوند اشاره کرد و افزود: گناه نکردن، مرتکب جرم نشدن، ظلم نکردن، شکرگذاری از خداوند و بندگان مسلمان، قدردانی از مسلمانانی که یهودیان را در دوران ظلم در کشور‌های خود پناه داده‌اند از جمله عهدنامه‌هایی است که با خداوند بسته شده است.
وی خاطرنشان کرد: صهیونیسم علاوه بر اینکه شکرگذار نبوده ظلم هم مرتکب شده است، بنابراین ذات یهودیت با صهیونیسم در تقابل است، چرا که مفاهیم دین یهودیت توسط صهیونیسم تحریف شده است.
خاخام ضدصهیونیسم مظلوم نمایی و تبلیغات احساساتی را دو شگرد رسانه‌های اسرائیلی برای تحریف واقعیت دین یهودیت خواند و بیان کرد: رسانه‌های صهیونیسم واقعیت را طوری جلوه می‌دهند که مخالفت با دولت غاصب اسرائیل به معنای مخالفت با دین یهودیت است، ولی ضد یهودیت واقعی خودشان هستند، چرا که خلاف مفاهیم دین یهودیت عمل می‌کنند و ما از اینکه دین یهودیت از سوی صهیونیسم مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بسیار خشمگین هستیم و دولت اسرائیل را به هیچ عنوان قبول نداریم.
وی خاطرنشان کرد: ایران به دلیل اینکه بین صهیونیسم و یهودیت فرق می‌گذارد، از سوی اسرائیل تحت فشار قرار می‌گیرد، از این رو بنده در مجامع بین المللی این تفکر را مطرح کرده‌ام که با نابودی صهیونیسم شاهد صلح جهانی خواهیم بود.

انتهای پیام/