2018-09-24 | 1397/07/02

اجتماع اعتراضی حوزویان خراسان علیه آمریکا

مشهد- صبح امروز جمعی از طلاب و حوزویان مشهد مقدس با تجمع در مدرسه عالی نواب، نفرت و انزجار خود را از اقدامات خصمانه ترامپ اعلام کردند.