هادی محمدی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، در خصوص خروج آمریکا از برجام، اظهار داشت: اساساً نوع سیاست هایی که به صورت آشکار یا پنهان توسط آمریکا یا برخی کشورهای غربی دنبال می شود با هدف دست گذاری بر روی بنیه اقتصادی ایران است.

وی با بیان اینکه کشورهای غربی چه زمان مذاکره، چه پس از برجام و فرایند محروم سازی ایران در ابعاد تجاری، اقتصادی و مالی و چه حال یک سیاست و عملکرد واحد را دنبال می کنند، خاطرنشان کرد: در برجام و پیوستی که شاید مذاکره کنندگان با طرف های غربی داشتند و متأسفانه شفافیتی به خرج ندادند و آن را اعلام نکردند، تعهداتی وجود دارد که این امکان را به طرف های غربی می دهد که منابع مالی ایران در مدیریت آن‌ها قرار گیرد.

کارشناس مسائل بین المللی همچنین در ادامه تصریح کرد: در دوره بعد از زمان اجرای برجام، ما شاهد یک مسیر با شیب کاملاً فزاینده هستیم که یک به یک به جز دادن ظرفیت برای مدیریت منابع مالی و حتی سیاست های اقتصادی بر علیه ایران، فشارهای جدید را در بخش ارز و منابع مالی ما توسعه می دهد.

 

آمریکا به بهانه های مختلف در جهت محروم سازی ایران حرکت می کند

وی با تأکید بر اینکه تصمیم گیری درباره اینکه ما چه محصولی از غرب خریداری کنیم نیازمند تأیید وزارت خزانه داری آمریکا بود، اذعان کرد: حتی منابع مالی که قریب سه میلیارد دلار در توافقات اولیه برجام به ایران باید در طی هر فصل داده می شد منابع مصرف آن‌ها مشخص بود که باید در واقع به چه موضوعاتی پرداخته می شد.

محمدی با بیان اینکه هم اکنون نیز از همین سیاست برای محروم سازی ایران و تضعیف بنیه اقتصادی ما استفاده می شود، عنوان کرد: به بهانه های مختلف نظیر موشکی، منطقه ای، هسته ای و... در جهت محروم سازی ایران حرکت می کنند.

 

نوع نگاه ملی به آمریکا بسیار حائز اهمیت است

وی نوع نگاه ملی به ایالت متحده را بسیار حائز اهمیت دانست و تشریح کرد: اگر ما ماهیت واقعی این رژیم و حکومت های متوالی آن در 40 سال گذشته را در قالب یک دولت معمولی نگاه کنیم، طبیعتاً در دام ترفندهای مختلف آن‌ها قرار می گیریم و یک روز با مذاکره و یک روز با تحریم و یک روز با دبه کردن و تغییر سیاست ها، شرایط خود را تحت تأثیر این نوع نگاه به آمریکا خواهیم داشت.

این کارشناس مسائل بین المللی همچنین ادامه داد: اگر نگاه خود را یک نگاه ملی و مبتنی بر تجربه تعاملات و روابط آمریکا با کشورها و ملت های دیگر و یا حتی روابط آمریکا با کشور خودمان قرار دهیم آن موقع سیاست ها و شرایط ملی ما چندان تحت تأثیر سیاست های آن ها قرار نخواهد گرفت.

 

دولت از اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومت فرار کرده است

وی با تأکید بر اینکه دولت تا به امروز از اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی فرار کرده و به آن عمل نکرده است، بیان کرد: اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار سیاست های دولت قرار گیرد ما تحت تأثیر سیاست های جدید ترامپ قرار نمی گیریم و این تأثیرات هیچ گونه ظرفیت اثرگذاری راهبردی را به آن‌ها نخواهد داد.

محمدی با اشاره به اینکه وحدت مقاومت مردم و مقاومت یکپارچه و منسجم مردم ایران، تنها راه مقابله و مدیریت سیاست های زیاده خواهانه آمریکا است، تأکید کرد: مردم باید حول یک محور و یک نگاه در مقابل سیاست ها و مطالبات آن‌ها هست وحدت داشته باشند؛ وحدت مقاومت یکپارچه مردم ذیل اقتصاد مقاومتی و رفتار های مبتنی بر منافع ملی قرار می گیرد که می تواند بر شرایط طرف مقابل اثر گذار باشد.

 

باید تصمیمات و سیاست ها آمریکا را برای خودشان هزینه بر کرد

وی با بیان اینکه قطعاً آمریکایی ها از اینکه در ازای سیاست های خود هزینه ای پرداخت نمی کنند خوشحال هستند، افزود: اگر آمریکایی ها احساس کردند که باید در قبال تصمیماتی که می گیرند باید هزینه های جدی بپردازند آن موقع سیاست ها و محاسبات های آن‌ها تغییر می گیرد.

وی همچنین در ادامه ابراز کرد: یکی از چیزهایی باید در ازای تصمیمات ترامپ به شکل قدرتمندانه ای توسط مقامات کشور و مردم اتخاذ شود تدبیر سیاست ها و برنامه هایی است که به شکل مناسب و هوشمندانه ای ترامپ و حکومت آمریکا را با هزینه های جدی مواجه کند آن موقع آمریکایی ها قطعاً در مقابل اتخاذ این‌گونه تصمیمات عجله نخواهند کرد و مطالبات زیاده خواهانه نخواهند داشت.

 

هزینه بر کردن سیاست ها برای دولت آمریکا تنها راه جلوگیری از فشار بر ملت های دیگر است

این کارشناس مسائل بین المللی گفت: آمریکایی ها وقتی قرار شد عوارض گمرگی برای کالاهای چینی را در نظر بگیرند زمانی که دیدند چینی ها همان سیاست را برای کالاهای آمریکایی که وارد چین می شود در نظر دارند و این سیاست آمریکایی ها را با خسارت مواجه می کند این تصمیمات به تعویق افتاد و به دنبال راه و چاره جدیدی افتادند.

وی در پایان با بیان اینکه این کار بر اروپایی ها هم اثر گذاشت و اروپایی ها هم اعلام کردند که ما هم در برابر سیاست های عوارض گمرگی آمریکا بر روی کالاهای اروپایی، عوارضی برای ورود کالاهای آمریکایی به اروپا عوارض ورود اعمال خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: این تنها سیاستی است که منطق دولت های استعماری به خوبی با آن آشنا هستند و می شود آن‌ها را به نحوی مدیریت کرد که خودشان را در یک جاده یک طرفه فشار بر ملت های دیگر قرار ندهند.

انتهای پیام/