هادی شوشتری در گفتگو با خبرنگار صبح توس با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: براساس معاهدات بین المللی طرف مذاکرات جمهوری اسلامی ایران در ماجرای برجام فقط ایالات متحده آمریکا نبوده و نیست و طبق این معاهده، طرف مذاکرات ما تمام کشورهایی هستند که در شورای امنیت سازمان ملل دارای کرسی هستند.

وی ادامه داد: برجام به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده وبراساس آن نیز بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت لغو و معلق شده است و این نکته حائز اهمیت است.

وی با غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اعتماد بودن ترامپ افزود: بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران نیز از  مدت ها پیش معتقد بودند که با توجه به شخصیت غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اعتماد بودن ترامپ، این کشور از برجام خارج خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خروج آمریکا ازبرجام، تصریح کرد: باتوجه به پیش بینی احتمال خروج آمریکا از این معاهده، جمهوری اسلامی ایران برای تمام سناریوها و هزینه های احتمالی ترامپ سناریو آماده کرده بود و هم اکنون سناریوهای مختلفی توسط مسئولین ذیربط آمده شده است که به زودی اجرایی خواهد شد.

شوشتری در پایان تاکید کرد: قطعا در برابر اقدامات آمریکا و خروج این کشور از برجام در موضع انفعال قرار نخواهیم گرفت و با ابتکار عمل برنامه خود را پیش خواهیم برد.

انتهای پیام/