2018-05-21 | 1397/02/31

مراسم اتصال خط 2 به خط 1 قطارشهری مشهد

مشهد- خط 2 به خط 1 قطارشهری مشهد با حضور حسن روحانی، ریاست جمهوری متصل شد.