2018-07-19 | 1397/04/28

مراسم اتصال خط 2 به خط 1 قطارشهری مشهد

مشهد- خط 2 به خط 1 قطارشهری مشهد با حضور حسن روحانی، ریاست جمهوری متصل شد.