2018-09-24 | 1397/07/02

مراسم اتصال خط 2 به خط 1 قطارشهری مشهد

مشهد- خط 2 به خط 1 قطارشهری مشهد با حضور حسن روحانی، ریاست جمهوری متصل شد.