علیرضا قدرتی، رئیس شبکه دامپزشکی قوچان در گفتگو با خبرنگار صبح توس با ضروری دانستن پایش بیماری های مشترک با هدف تامین امنیت غذایی در جامعه، اظهار داشت: طبق قانون و شرح وظایف سازمان دامپزشکی، کنترل بیماری های مشترک میان انسان و دام، طیور و آبزیان و همچنین حذف دام های بیمار و حامل بیماری های مشترک، با هدف تامین امنیت غذایی و سلامت جامعه، یکی از مهمترین وظایف و اقدامات سازمان دامپزشکی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه بیماری سل و بروسلوز یکی از مهمترین بیماری های مشترک میان انسان و دام محسوب می شود که پایش و غربالگری دام ها بهترین شیوه برای کنترل این بیماری می باشد، ادامه داد: طرح پایش بیماری های سل و بروسلوز در سال جاری، با جامعه آماری سه هزار و 550 راس مورد تست سل و دو هزار راس خونگیری برای بیماری بروسلوز در این شهرستان قدرتی با اشاره به آغاز  پایش بیماری های ویروسی ماهیان سردابی ااز چهار  مزرعه پرورش ماهی در این شهرستان خاطر نشان کرد: در این طرح نمونه های کلیه، کبد، طحال، تخم و اسپرم از ماهیان اخذ و جهت بررسی و تشخیص بیماری احتمالی به آزمایشگاه اداره کل ارسال می شود.
رئیس شبکه دامپزشکی قوچان در پایان تصریح کرد: در صورت بروز این بیماری ها در مراکز تکثیر و پرورش ماهی علاوه بر تلفات بالا منجر به خسارت های اقتصادی فراوانی به این مراکز شده لذا آبزی پروران می بایست هرگونه تلفات و موارد مشکوک در استخرهای خود را به دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/