به گزارش صبح توس؛ مقام معظم رهبری فرمودند: خـدای متعـال آبروی اینها را بـرد، هواپیـماها و هلی‌کوپترهاشان آتش گرفت و مجبور شدند از همان طبس برگردند و بروند.