به گزارش صبح توس؛ محمود امیری صبح امروز در نشست علنی شورای شهر تربت حیدریه پیرامون بررسی موضوع تبصره 3 و پروژه فاضلاب، اظهار داشت: با توجه به عدم وجود اعتبار کافی جهت اجرای باقیمانده شبکه فاضلاب، اجرای این شبکه از طریق قرار داد بیع متقابل «کالا به کالا» به مناقصه عمومی گذاشته شد و پس از مشخص شدن پیمانکار اجرای آن در تاریخ  8 شهریور 96 ابلاغ شد.

وی افزود: شبکه فاضلاب شهر تربت حیدریه حدود 330 کیلومتر می‌باشد که 230 کیلومتر آن اجرا و حدود 100 کیلومتر دیگر در محلاتی همچون کوی صدف، رباط بالا، عدالت، ضیالء الدین سفلی نیز باقی مانده است.

امیری گفت: پیمانکار می بایست مبلغ 300 میلیارد تومان در کل شبکه هزینه کند که از این مبلغ 110 میلیارد تومان جهت بهره‌برداری، 100 میلیارد تومان جهت اجرای کار در شبکه و 90 میلیارد تومان نیز جهت اقدامات انجام شده قبلی پرداخت کند.

مدیر شرکت آب و فاضلاب شهر تربت حیدریه بیان داشت: هر ماه بین 70 تا 100 میلیون تومان هزینه مستقیم شبکه بهره‌برداری فاضلاب می‌باشد و برابر قرارداد منعقد شده با پیمانکار باید در پایان پروژه 6/9 میلیون متر مکعب پساب تحویل پیمانکار شود که این پساب جهت استفاده در واحد های صنعتی خواهد بود.

امیری گفت: اولویت استفاده و فروش این پساب طبق قرارداد با واحد های صنعتی شهر تربت حیدریه است ولی چنانچه متقاضی در شهر نداشته باشد پیمانکار می‌تواند آن را به سایر واحد های صنعتی خارج از شهر به فروش برساند، از سوئی دیگر هر ساله پیمانکار باید مجوز فروش را از شرکت آبفا دریافت کند.

مدیر آبفای شهری تربت حیدریه اظهار کرد: در این شرایط مدیریت شهری تربت حیدریه می بایست بیش از پیش در حوزه ایجاد صنایع کار کند و در این خصوص اقدام جدی در دستورکار قرار گیرد.

با توجه به شرایط منعقد شده در قرارداد این پروژه دو دوره پیش برد دارد که دوره اول از 96/8/30 تا 96/11/30 بوده است و دوره دوم از 30 بهمن سال گذشته تا 31 اردیبهشت سال جاری می باشد و در این مدت پیمانکار باید 16 میلیارد تومان ضمانت بانکی بیاورد و پس این دوره وارد دوره نفوذ می‌شویم و اجرای شبکه آغاز می‌شود و بر اساس قراداد که مدت آن چهار سال است هر سال بر اساس اولویت 25 کیلومتر از شبکه فاضلاب اجرا خواهد شد .

امیری در خصوص اصلاح شبکه آبرسانی شهر نیز گفت: 211 کیلومتر شبکه فرسوده داریم که 6 کیلومتر پر اتفاق شناسایی و در برنامه کاری سال جاری قرار دارد.

انتهای پیام/