عبدالمحمد طاهری رایزن سابق ایران در افغانستان در گفتگو با صبح توس؛ پیرامون حملات تروریستی داعش در افغانستان اظهار کرد: معضلات امروز افغانستان ناشی ضعف کامل دولت مرکزی است و احساس می شود دولت مرکزی توانمندی برای اعمال اقتدار خود را ندارد.

 

وی با بیان اینکه داعش در افغانستان مأمن و سرزمین جدیدی را پیدا کرده است افزود: همین مسئله نشان می دهد اقتدار دولت مرکزی رو به کاهش است.

 

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا گفت: طالبان که کمتر دست به خصومت با مردم می زدند در جریان داعش حل شده اند و در واقع حرف اول را برای انها می زنند.

 

داعش در افغانستان مأمن و سرزمین جدیدی را پیدا کرده است

 

وی افزود: هسته اولیه داعش در افغانستان بومی این کشور نیستند اما جریان و گروه های تندروی طالبان به انها ملحق شدند و بخشی از گروه طالبان که اهل مصالحه نیستند با هسته تندوری داعش یکی شده اند ولی هنوز رگه های اختلاف میان طالبان و موجودیت داعش وجود دارد.

 

طاهری با اشاره به این مطلب که داعش در پی سرزمین است تا بهترین محیط را جایگزین عراق و سوریه کند تصریح کرد: البته گروه های رقیب داعش در این کشور وجود دارد و تنها راه نجات افغانستان در تمرکز و اقتدار دولت مرکزی است.

 

شیعیان افغانستان هدف حملات تروریستی

 

وی افزود: قابل ذکر است مظلوم ترین و محروم ترین افراد جامعه افغانستان  مورد هدف تروریس ها قرار گرفته اند که این اقلیت شیعیان عامل سازندگی در این کشور و دارای توانایی هستند که همیشه به آنها بی توجهی شده و امروز نیز در غرب کابل بیشترین قربانی را گرفته است.

 

تحلیلگر ویژه حوزه افغانستان ضمن تأکید بر این مطلب که دولت مرکزی بایستی قدرت خودش را در سایر نقاط افغانستان بویژه در مرکز این کشور اعمال کند گفت: باید با این هدف داعش که تصاحب سرزمین برای خودشان می باشد سریع تر مقابله شود.

انتهای پیام/