2019-01-24 | 1397/11/04

پاکسازی پارک جنگلی خلیل آباد به مناسبت روز زمین پاک

خلیل آباد - رئیس اداره حفاظت از محیط زیست خلیل آباد گفت: جمعی از دوستداران محیط زیست، در روز زمین پاک، 20 هکتار از اراضی پارک جنگلی خلیل آباد را از زباله پاکسازی کردند.