به گزارش صبح توس؛ به مناسبت 29 فروردین ماه گوشه ای از دستاوردهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب در قالب اینفوگرافیک،  نشان داده شده است.