حمید کامل نیکوکار طوسی ظهر امروز در گفتکو با خبرنگارصبح توس با تشریح وضعیت بارندگی های اخیر این شهرستان اظهار داشت: طی روز گذشته تا بامداد امروز 8 سانتیمتر برف در شهر قوچان باریده است که میزان بارش برف در برخی از روستاهای این شهرستان تا 20 سانتیمتر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه  بارندگی ها بهاره از روز شنبه در این شهرستان آغاز شده و در این روز بیش از 9 میلیمتر بارش باران به ثبت رسیده است، ادامه داد: طی روز یکشنبه بیش از شش میلیمتر و روز گذشته نیز حدود 19 میلیمتر بارش باران به ثبت رسیده است و علیرغم بارش های خوب چند روز اخیر، همچنان از میانگین سالانه بارش ها عقب می باشیم.

وی با اشاره به آمار مقایسه ای بارندگی ها افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد بارش بیش از 37 میلیمتر باران بوده ایم و این رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از 57 میلیمتر بوده است و به عبارتی شاهد کاهش 34 درصدی بارش باران در مدت مشابه می باشیم.

رئیس اداره هواشناسی قوچان با بیان اینکه با آغاز سال زراعی 97-96 تاکنون بیش از 146 میلیمتر بارش باران به ثبت رسیده است و میزان بارش ها در مدت مشابه سال زراعی قبل از آن 220 میلیمتر بوده است، خاطر نشان کرد: در بررسی بارش های سال زراعی نیز شاهد کاهش 34 درصدی می باشیم و این در حالیست که کل بارش ها در سال گذشته 196 میلیمتر بوده و میانگین سالانه بارش ها نیز 311 میلیمتر می باشد.

کامل نیکوکار طوسی با بیان اینکه این شهرستان در روز گذشته حداقل دمای منفی یک و شش دهم درجه سانتیگراد و حداکثر دمای دو و سه دهم سانتیگراد را تجربه کرد، یادآور شد: جبهه بارشی از شهرستان خارج شده و طی روزهای آتی بارش خاصی را شاهد نخواهیم بود و علیغم بارندگی های خوب چند روز اخیر،  شهرستان قوچان باز هم در وضعیت خشکسالی قرار دارد.

انتهای پیام/