به گزارش صبح توس؛ بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ایستگاه‌های سطح شهر کیفیت هوای مشهد در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 7 صبح با عدد شاخص 41 در شرایط پاک قرار دارد. 

مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که به‌غیر از آلاینده منواکسید کربن و دی‌اکسید نیتروژن از غلظت سایر آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

هم‌اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های لشکر، ویلا، خیام شمالی و جنوبی در شرایط سالم و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط پاک بوده، بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بولوار خیام جنوبی با عدد شاخص 63 در شرایط سالم گزارش شده است.

انتهای پیام/