به گزارش صبح توس؛ سید حسن حسینی فرماندار طرقبه شاندیز صبح امروز در نشست مشترک با مسئولبان شهرستان با اشاره  به آخرین جلسه با جهاد کشاورزی در زمینه زمین های تغییر کاربری داده شده در ییلاقات شهرستان طرقبه شاندیز گفت: بیش از 70 رای قلع بنا برای  تغییر کاربری در ییلاقات طرقبه شاندیز صادر شده که تا آخر بهار امسال اجرا می شود.

 

وی افزود: شهرستان طرقبه شاندیز با توجه به ویژگی های اقلیمی خاصی که دارد به شدت در معرض آسیب تغییر کاربری زمین ها قرار دارد.

 

حسینی به تصویب قانون حفظ کاربری ها در سال 74 اشاره کرد و افزود: در مرحله اجرای این قانون رویکردهای متفاوتی وجود دارد.

 

وی افزود: با همکاری و هم افزایی دستگاه های اجرایی، نظامی و قضایی به شدت با تغییر کاربری مقابله می کنیم و در طول 2-3 سال گذشته حدود سه هزار رای قلع بنا در زمینه تغییر کاربری اجرا شده است.

 

فرماندار طرقبه شاندیز گفت: اکنون کسی جرئت تغییر کاربری زمین ها را ندارد و این موفقیت با کمک دادستانی بوده است.

 

وی افزود: بیش از 70 رای قلع بنا داریم که تا آخر بهار اجرا می شود و در این زمینه هماهنگی ویژه ای بین فرمانداری و دیگر دستگاه ها شکل گرفته تا  از فضای طبیعی این منطقه حراست شود.

انتهای پیام/