محسن جلیلوند کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: باتوجه به تغییر تیم سیاست خارجی ترامپ نشان دهنده این مطلب است که آمریکا تمایلی به ماندن در برجام ندارند.

 

وی افزود: باتوجه به مواضع ایران و ماندن اروپا در کنار آمریکا این نتیجه را می توان گرفت که برجام پایان خوشی نخواهد داشت و این موضوع پس از 22 اردیبهشت ماه بسته خواهد شد.

 

کارشناس مسائل بین الملل گفت: در عرصه بین المللی موضوع بر سر داده و ستانده است و اصولا اعتماد کردن جایگاهی در گفتگوی بین المللی ندارد.

 

وی افزود: اعتماد به آمریکا غیر ممکن است و در این راستا برجام زمانی برای دفع شر موقت و بازسازی اقتصادی کشور بود.

 

جلیلوند با اشاره به اینکه از برجام توقع نمی رفت که بتواند مشکلی را حل کند تصریح کرد: به پیشرفت برجام با چنین شرایطی خوش بین نیستیم و تنها از فشارهای وارده می توانست رهایی یابد.

 

وی افزود: برجام وضعیتی بود که دو طرف تعهدات آن را پذیرفته بودند و طرف مقابل نقاط گریزی را در این قرارداد گذاشته بودند که به عنوان نواقص برجام مطرح می شود و بهانه امروز آمریکا شده است.

 

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه امروز این قرارداد بین المللی دچار اشکالات درون و برون برجامی شده است خاطرنشان کرد: ادعای ترامپ مبنی بر مسئله موشکی ایران موضوعی برون برجامی محسوب می شود و بازرسی های هسته ای و نظامی نیز جزو اشکالات درون برجامی است.

 

وی افزود: در عرصه بین المللی هر کشوری در پی منافع خودش است و باتوجه به روابط دوجانبه می توان درسها و عبرت هایی را گرفت.

 

جلیلوند گفت: برجام ایده ای در عرصه بین المللی است که آمریکایی ها با اقداماتشان این را نیز از بین برده اند.

 

وی افزود: اروپایی ها در موضعی دوپهلو در تحلیل نهایی به سمت آمریکا خواهند گروید و در صورت پافشاری آمریکا روی موضوع موشکی برجام عاقبت موفقی نخواهد داشت.

انتهای پیام/