عبدالرحیم گواهی در گفتگو با صبح توس با اشاره به «راهپیمایی حق بازگشت» آوارگان فلسطینی برای بازگشت به سرزمین مادری خود اظهار داشت: این راهپیمایی ها و موضوع بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری خود، حق قانونی و مشروع آنان بوده و می بایست کشورهای اسلامی و عربی بیش از پیش به آرمان های قدس وفادار باشند.

وی با اشاره به تفرقه و اختلافات میان کشورهای عربی و اسلامی ادامه داد: متاسفانه طی سال های اخیر کشورهای اسلامی و عربی دچار چند دستگی و اختلافات شدیدی شده اند و همین مساله باعث شده بسیاری از سازمان ها و نهادهای اسلامی از جمله سازمان کنفرانس اسلامی نتواند بصورت متحد و یکپارچه در برابر زیاده خواهی های رژیم اشغالگر قدس ایستادگی کنند.

وی «راهپیمایی حق بازگشت» را نهضتی صحیح و حق مشروع آوارگان فلسطینی دانست و افزود: متاسفانه بسیاری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ازجمله عربستان سعودی و در راس آن محمد بن سلمان در زیر چتر آمریکا و اسرائیل قرار گرفته اند و به بسیاری از آرمان های اسلامی از جمله آرمان فلسطین پشت کرده اند و برخی حکام عربی نیز از ترس ترامپدو همپیمانان عربی خود در برابر جنایات رژیم کودک کش اسرائیل سکوت کرده اند.

کارشناس تحولات دنیای اسلامی در پایان اتحاد و انسجام کشورها و نهادهای اسلامی برای مقابله با اسرائیل و حمایت از آوارگان فلسطینی برای بازگشت به سرزمین مادری خود ضروری دانست و گفت: حمایت از مردم مظلوم و مسلمان فلسطین و هر مسلمان دیگری در هر کجای دنیا که مورد ظلم قرار گرفته اند، وظیفه ای دینی و اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران نیز علیرغم مشکلات و چالش هایپیش روی خود از جمله برجام و اقتصاد، با تمام وجود از آرمان فلسطین حمایت خواهد کرد.

انتهای پیام/