2018-07-22 | 1397/04/31

اردوهای راهیان نور خراسان رضوی به روایت تصویر

تربت حیدریه-اردوهای راهیان نور زائران خراسان رضوی به مناطق عملیاتی دفاع مقدس امسال در چهار مرحله با استقبال چشم گیر دلدادگان به شهدا برگزار شد.