2019-05-22 | 1398/03/01

رویش لاله‌ها در بوستان ملت

با فرارسیدن فصل بهار میلیونها بوته گل پیازی(لاله ) و فصلی در خیابانها و بوستان های سطح شهر مشهد کاشته می شود. این جشنواره گل از ابتدای فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد.