2018-08-16 | 1397/05/25

رویش لاله‌ها در بوستان ملت

با فرارسیدن فصل بهار میلیونها بوته گل پیازی(لاله ) و فصلی در خیابانها و بوستان های سطح شهر مشهد کاشته می شود. این جشنواره گل از ابتدای فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه ادامه دارد.