به گزارش صبح توس؛ دلار غریبه ای آشنا کلمه ای که نامش را بسیار می شنویم اما اکثرا اطلاعات سطحی راجع به آن داریم در حدی که می دانیم بر زندگی روزمره ی ما مستقیم و غیر مستقیم اثر می گزارد.


اما حقیقتا دلار چیست؟ پول بدون پشتوانه ی کشور امریکا که پشتوانه ی پول و اقتصاد بسیاری از کشور های دنیا از جمله کشور خودمان قرار گرفته است، و یا توضیح بهتر ورقه ای سبز رنگ که توسط آمرکا چاپ می شود و به کشور های دیگر به قیمت فروخته شده و مبنا اقتصاد دنیا قرار می گیرد.


نام دیگر این عملیات اقتصادی بر اساس شرع اسلامی ربا جهانی است بدین صورت که سود زحمات کشور هایی که پشتوانه ی پول آن ها دلار است به صورت چند مرحله ای به آمریکا می رسد و تورم کشور آمریکا به این کشور ها صادر می شود، در حال حاضر راجع به  نفی مشارکت کشور ما در این نوع اقتصادی دو خوانش می شود داشت.


ابتدا خوانشی مرتبط با دین که از نظر عقلی نیز قطعا درست است و آن جلو گیری از مشارکت در ربا جهانی است و خوانشی با فاصله از بحث دینی و تنها حاکم کردن عقل به این صورت که اگر اقتصاد را هم مثل یک کشور در نظر بگیریم قطعا یک کشور مستعمره نمی تواند حرفی برای گفتن داشته باشد و لازمه ی هر رونق و پیشرفتی ابتدا استقلال است هرچند که قطعا نفع کشور استعمار گر در جدایی این کشور از او نیست و مقاومت خواهد کرد .


در حال حاضر تقاضا رهبر جامعه ی اسلامی از دولت مردان ما جدایی ریال از پول بدون پشتوانه و ربای جهانی است که با نظر به دلایل سابق لازمه ی استقلال ما همین جدایی و انفکاک است.، اما آنچه شاهد آن هستیم  دولت یازدهم و دوازدهم با پوشش اقتصاد مقاومتی همان روند اقتصاد لیبرال را دنبال می کنند و قايل به خودکفایی در بحث اقتصادی نیستند و نظریه دهکده ی جهانی را با جان و دل پذیرفته اند.

 

در فروردین امسال نیز همانطور که در شعار سال عبور رهبری از اتکا به مسئولین را مشاهده کرده و مستقیما مردم را مورد خطاب قرار دادند، بحث اصلی که مطرح می شود این است که هر کشور به اندازه ی استقلالی که دارد در نظام جهانی با ارزش واقع می شود، کشور ایران نیز به استقلال کامل نمی رسد مگر از زیر توق بندگی اقتصادی کشور آمریکا و این ربا جهانی که آمریکا برای کسب سود خودش به راه انداخته است خارج شود.


این مهم جز با فاصله گیری از وابستگی اقتصادی محقق نخواهد شد؛ به هر حال کشور ایران تنها زمانی می تواند به شکوفایی و استقلال حقیقی برسد که هر نوع وابستگی رهایی پیدا کند و برای این رهایی همت مردم و مسيولان باهم نیاز است و تنها راه آن نیز اتکا به اقتصاد داخلی است و نمی شود به وسیله ی اقتصاد جهانی که خودش عامل اصلی مشکل است رفع مشکل اقتصادی کرد.

 

انتهای پیام/