مهدی چکنه در گفتگو با خبرنگار صبح توس اظهار داشت: در سال گذشته چهار حریق در مناطق چوینلی، امام باد و عمارت رخ داد که بیش از 13هکتار از مراتع تحت تاثیر قرار گرفت اما خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای یگان حفاظت و کمک های مردمی شاهد کاهش 50 درصدی سطح حریق در این شهرستان بوده ایم.

وی با اشاره به بالا بودن میزان فرسایش خاک در قوچان ادامه داد: میزان متوسط فرسایش خاک در دنیا حدود شش و نیم تن در هکتار و در کشور ما حدود دو و نیم برابر و در سطح استان خراسان رضوی حدود دو برابر استاندارد دنیاست که این رقم در شهرستان قوچان بیش از دوازده و نیم تن در هکتار می باشد که رقم بسیار بالایی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه علت اصلی بالا بودن میزان فرسایش خاک در قوچان به دلیل توپوگرافی خاص منطقه است، افزود: کوهستانی بودن منطقه، بارندگی های رگباری و نامناسب و همچنین شیب بسیار زیاد منطقه از مهمترین دلایل بالا بودن میزان فرسایش خاک در این شهرستان است.

وی با بیان اینکه شش شرکت تعاونی در حوزه مرتع داری، یک شرکت تعاونی در حوزه آبخیزداری در این شهرستان فعالیت می کنند، یادآور شد: اولین شرکت منابع طبیعی و آبخیزداری در قوچان تاسیس شده است.

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قوچان با بیان اینکه 89 هزار هکتار از 177 هزار هکتار مرتع قوچان در ردیف مراتع نیمه متراکم قرار دارد گفت: نوع طبقه بندی سطح مراتع و نیمه متراکم بودن بخش اعظم آن به دلیل پراکنش بسیار نامناسب بارندگی ها و عدم بهره برداری صحیح و اصولی علیرغم بهبود وضعیت مدیریت منابع می باشد.

انتهای پیام/