سید کمیل طیبی در گفتگو با صبح توس؛ ضمن اشاره به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری نام گذاری شده است، اظهار کرد: شعارسال به منزله حمایت از تولید ملی است و زمانی که تولید ملی مطرح می شود بدین معنا است که باید در زمینه تولید رشد اتفاق بیفتد تا سبب رشد اتصادی پایدار بشود.

 

وی افزود: این سبب می شود تا نوساناتی که در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، بازار طلا و بانک و حتی سیاست گذاری های دولت به سمتی باید برود که کمترین لطمه به تولید داخلی  وارد بشود.

 

مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان با بیان اینکه اگر اقتصاد کشور پایدار باشد نوسانات بازار ارز لطمه ای بر اقتصاد کشور وارد نمی کند، گفت: این از جنبه دولتی است که باید سیاست گذاری های کلان دولت در سمتی باشد که به سمتی برود که یک تعریف دقیقی از اقتصاد بین الملل و دیپلماسی مناسب در ارتباط با سایر کشورها هم می تواند حامی تولید ملی باشد.

 

وی ادامه داد: از سمت دیگر اگر اقتصاد مردمی باشد و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید دارند اقتصاد باید مردمی باشد، یک جنبه از آن بحث الگوی مصرف است، این الگوی مصرف به این معنی نیست که نباید وارداتی از سایر کشورها صورت بگیرد بلکه یک تعادلی میان محصولات بوجود بیاید.

 

طیبی با اشاره به نحوه برقراری تعادل میان محصولات داخلی و خارجی بیان کرد:  محصولاتی که نمونه آن در داخل کشور تولید می شود باید در اولویت قرار بگیرد و اگر نمونه با کیفیت مناسب آن در داخل تولید نمی شد باید نمونه خارجی آن را تهیه کنند، البته باید میان محصولات داخلی و خارجی توسط نهادهای مسئول یک رقابتی نیز برقرار بشود.

 

وی تاکید کرد: کالای داخلی باید به قدری با کیفیت باشد که سایر کالاهای خارجی در رقابت با آن ها ناتوان باشند و برای کنترل رکود در بازار باید عرضه و تقاضای محصولات داخلی افزایش پیدا کند تا کالای ایرانی بتواند خود را از جنبه ارزش افزوده، تولید ملی و کیفیت خود را با سایر کالاها قابل رقابت بداند.

 

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه اگر حمایت از کالای ایرانی و عرضه و تقاضا افزایش یابد سبب جذب سرمایه گذار نیز می شود، تاکید کرد: این مهم سبب تقویت تولید ملی می شود و این تقویت به منزله افزایش کیفیت کالاهای ایرانی است و بدین ترتیب تقاضا بالا رفته و سبب ایجاد رشد اقتصادی پایدار می شود.

 

انتهای پیام/