محمد نبی حبیبی در گفتگو با صبح توس در خصوص الزامات تحقق شعار سال و حمایت از کالای ایرانی، اظهار داشت: تنها دولتمردان نیستند که بایستی بر اساس شعار سال، از تمام توانشان استفاده کنند بلکه باید مجموعه دستگاه‌های قضایی، مقننه، اجرایی و هر دستگاهی که متعلق به حکومت است باید بر اساس نام‌گذاری سال جدید برنامه‌ریزی داشته باشند و تمام سعی خودش را در تحقق آن بکار گیرند.

 

 دبیر کل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: مردم هم در این رابطه، وظایف مخصوصی بر عهده‌دارند. کسانی که تولید می‌کنند باید به قیمت تمام‌شده و کیفیت محصول، توجه بیشتری داشته باشند.


لزوم سرمایه‌گذاری و تقویت مراکز تولیدی

 

وی عنوان کرد: نیاز است سرمایه‌داران ایرانی، چه کسانی که داخل کشورند و چه کسانی که خارج کشور هستند، سرمایه‌ها را صرف تأسیس و تقویت مراکز تولیدی کنند.

 

در حمایت از کالای ایرانی، مردم و حکومت، دست‌به‌دست هم دهند

 

حبیبی افزود: باید یک مجموعه‌ای از مردم و حکومت، دست‌به‌دست هم دهند و برای تحقق شعار سال جدید، اقدام کنند. در این صورت جای امیدواری است که به بخشی از اهدافی که در این نام‌گذاری مدنظر بوده است، دسترسی پیدا کنیم.

 

این کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی در پاسخ به این سؤال که رفتار دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به چه صورتی باشد تا گسترش روابط اقتصادی بین‌الملل، به تولید ملی کمک کند، بیان داشت: متکی شدن به خارجی‌ها، کار درستی نیست اما مرتبط شدن با آن‌ها با حفظ اصولی که ما در اقتصاد ملی داریم، طبیعتاً اشکالی ندارد.

 

نقش وزارت خارجه در تحقق شعار حمایت از کالای داخلی

 

 دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی خارجی به‌ویژه در بخش اقتصادی باید برای جذب سرمایه‌های خارجی با حفظ منافع ملی اقداماتی را انجام دهد و اقداماتی را که قبلاً انجام شده است را توسعه دهد. ازاین‌رو، نقشه وزارت خارجه در تحقق این شعار، می‌تواند نقش ارزشمندی باشد.

 

انتهای پیام/