2018-10-17 | 1397/07/25

گزارش تصویری از برگزاری اردوی 7 روزه راهیان نور دانشجویان درگزی

درگز- اردوی راهیان نور شهرستان درگز به مدت هفت روز در مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار شد.