امیرعلی سیف الدین در گفتگو با  صبح توس؛ با اشاره به عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در خصوص بررسی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی باید ابتدائا گزارش سالیانه خود را در این زمینه منتشر کند تا بتوانیم نظر تخصصی و مستقیم در این خصوص بدهیم.

 

وی افزود: البته در گام دیگر باید به بررسی این امر بپردازیم که آیا الگوی اقتصاد مقاومتی دولت با الگوی اقتصاد مقاومتی سایر اقتصاد دانان اسلامی و مقام معظم رهبری یکسان است یا خیر سپس به بررسی عملکرد دولت بپردازیم.

 

استاد دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در فضای کشور چندین قرائت از اقتصاد مقاومتی وجود دارد، گفت: وقتی نگاه و تفسیر اقتصاد مقاومتی دولت با نگاه اقتصادی اصیل و نگاه مقام معظم رهبری در این زمینه متفاوت است، نمی توان نتیجه ای غیر از وضع موجود و عملکرد نامناسب از دولت انتظار داشت.

 

وی ادامه داد: بنابراین یکی از علت های عدم موفقیت در اقتصاد مقاومتی قرائت های نادرستی است که توسط دولت در حال اجرا است و در حالیکه معیارهای اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری به درستی مشخص و گویاست.

 

سیف الدین با اشاره به اینکه یکی دیگر از معیار های مقام معظم رهبری در خصوص تعامل با کشورهای دیگر است، بیان کرد: دولت گمان می کند این تعامل شامل هر نوع واردات و صادرات است که برخی از آن ها حتی جزو اولویت های ما نیز نیست؛ اما دولت بدون توجه واردات را ادامه می دهد.

 

وی تصریح کرد: در این نوع واردات همه نوع کالا نباید در نظر گرفته شود، یعنی برخی از کالاها باید جزو کالاهای اصلی  و تعدادی از کالاها باید جزو غیر اصلی شناخته شود در حالیکه در دولت این تلقی وجود ندارد و می بینیم که هر گونه کالایی را وارد کشور کرده و ارز را از کشور خارج می کند.

 

انتهای پیام/