به گزارش صبح توس؛

رمضانعلی سبحانی فر امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به لزوم ساخت سایت نمایشگاهی در سبزوار، اظهارداشت: 20 هکتار زمین برای احداث سایت نمایشگاهی در سبزواراختصاص یافته است.

 

وی با اشاره به ساماندهی و نیاز توجه وِیژه به مناطق حاشیه نشین شهر به عنوان یک ضرورت، تصریح کرد: : در راستای خدمت به همشهریان سبزواری و الحاق مناطق حاشیه به شهرستان مجوز واگذاری ۳۰۰ هکتار زمین از وزارت راه و شهرسازی به شهرداری سبزوار اخذ شد.

 

سبحانی فر همچنین با بیان اینکه سبزوار شهری است که در مسیر تردد میلیون ها زائر در سال قرار دارد، عنوان کرد: ردیف های اعتبار ویژه ای در بودجه برای محور ترانزیتی سبزوار-قوچان و چهار خطه شدن محور سبزوار-جوین-بجنورد ایجاد شده است که سبزوار را در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار می دهد.

 

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سبزوار با قرارگیری در کریدورهای شمال جنوب و محور ترانزیتی پتانسیل مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به قرارگیری سبزوار در مسیر ترانزیت آسیایی میانه، بایستی زمینه برای بهره برداری مناسب از این ظرفیت را فراهم کنیم تابتوان اشتغال مناسبی در این حوزه را ایجاد کرد.

انتهای پیام/