به گزارش صبح توس؛علیرضا مسلم در مراسم درختکاری به یاد فرشتگان ماندگار اهدا عضو با بیان اینکه به ازای هر یک میلیون نفر از افراد مرگ مغزی شده 11نفر اهدا عضو انجام می شود اظهار داشت: رقم ثبت شده در اعدا عضو از متوفیان مرگ مغزی 21نفر در سبزوار ثبت شده که دو برابر میانگین کشور است.

 

وی با اشاره به اینکه تا کنون 85 نفر در سبزوار پس از مرگ مغزی و با رضایت خانواده اعضا خود را اهدا کرده اند ادامه داد: این تعداد اهدا عضو سبب بازگشت به زندگی 312بیمار شده و جانی دوباره به آنها بخشیده است.

 

مسلم به افزایش 45درصدی میزان اعدا عضو در سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبرداد و افزود: از ابتدای سال تا کنون 10مورد مرگ مغزی در سبزوار منجر به اهدا عضو به دیگران شده است.

 

رئیس داشنگاه علوم پزشکی سبزوار با اشاره به اینکه مهم ترین عوامل مرگ مغزی در کشور ما سقوط از ارتفاع تصادفات بوده که بیش از 50درصد از این افراد قابلیت اهدا عضو را دارند ادامه داد: به صورت میانگین در کشور ما سالانه 8هزار نفر دچار مرگ مغزی می شوند.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه روزانه در کشور ما 10نفر به علت نرسیدن عضو اهدایی جان خود را از دست می دهند عنوان کرد: این درحالی است که تنها 20درصد از افرادی که قابلیت اهدا عضو پس از مرگ مغزی را دراند در این چرخه قرار می گیرند.

 

انتهای پیام/