یوسف امینی در گفتگو با صبح توس؛ در رابطه با ترویج کتاب و کتابخوانی عنوان کرد: ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در بحث مطالعه و کتابخوانی آمار پایین تری داریم زیرابه برخی موارد بیشتر از مطالعه اهمیت می دهیم، بنابراین طرح ها و برنامه هایی با محوریت کتابخانه ها و کتاب در سطح کشور برگزار می شود که بسیار لازم و ضروری است.

 

وی از مردم درخواست کرد آحاد اقشار جامعه بیشتر به کتابخانه ها مراجعه کنند و بیشتر با کتاب انس بگیرد و کتاب را به عنوان یار مهربانی بدانند که در زندگیشان وارد می شود.

 

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: اینها به عنوان حلقه هایی هستند که باید کنار یکدیگر قرار بگیرند تا زنجیره نشر و کتاب بتواند مکمل هم باشند و خروجی آن جامعه کتابخوان باشد.

 

 انتهای پیام/