علی آذری در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ با اشاره به جزئیات این ماجرا اظهار داشت:  طی ماه های گذشته بسیاری از اهالی مسکن مهر به برخی مشکلات موجود در ساخت این واحد ها گلایه و انتقاد داشته اند و به دلیل نشست زمین، ریزش و ترک خوردگی برخی از واحدهای مهر نیاز است که مسئولین شهرستان بطور جدی در پی رفع نگرانی شهروندان باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قوچان با بیان اینکه بررسی قانونی قراردادها و توافقات توسط پیمانکاران و چگونگی رعایت ضوابط ساختمان سازی در واحدهای مسکن مهر بسیار ضروری است،ادامه داد: می بایست از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی کلیه قوانین سازه ای و استانداردها و کیفیت مصالح به کارگرفته شده و احتمال کم کاری پیمانکاران استفاده شود تا ابعاد مختلف این موضوع روشن شود.

وی افزود: هدف ساخت مسکن مهر تامین مسکن برای قشر نیازمند و متوسط جامعه بوده و می بایست نقش مهندسین ناظر و سایر سازمان های نظارتی در این پروژه ه مشخص شود و تمام مسئولین ذیربط در ساخت و نظارت این پروژه ها پاسخگو باشند.

آذری با بیان اینکه  انتخاب محل ساخت مسکن مهر در قوچان و همچنین نبود امکانات رفاهی جای سوال دارد، تصریح کرد: دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد این موضوع شده وبا توجه به شرایط نامناسب واحد ها دستور تخلیه شش واحد خطرآفرین را صادر و به واسطه وساطت برخی مسئولین، 24 ساعت به پیمانکارو مسئول این پروژه فرصت داده شد تا با هزینه شرکت برای اهالی این شش واحد، منزلی را تا مشخص شدن وضعیت این واحدها اجاره کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قوچان در پایان  تاکید کرد: پیمانکار پروژه می بایست درپی رفع ایرادات سازه ای برآمده و پاسخگوی  سایر نقایص باشند، درغیر اینصورت با احراز تقصیر وتشکیل پرونده قضایی با متخلفین برخورد قاطعی انجام خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/