به گزارش صبح توس؛ محمدرضا علي ميرزايي،  فرمانده هنگ مرزي درگز در تشريح اين خبر گفت: به منظور جلوگيري از فعاليت سودجويان و شکارچيان غير مجاز در حوزه استحفاظي، مامورین اين هنگ موفق به کشف دو قبضه سلاح شکاري غير مجاز و دستگيري دو نفر در اين رابطه شدند.


وي در ادامه تصريح کرد: در پي کسب خبرمبني برنگهداري سلاح غيرمجاز و مواد مخدر توسط ساکنين منزلي از حوزه استحفاظي اين هنگ بلافاصله موضوع در دستورکار مرزباني قرارگرفت که پس از هماهنگي با مرجع قضايي از منزل افراد مذکور بازرسي به عمل آمد و طي اين بازرسي دو قبضه سلاح شکاري و مقاديري مواد مخدر و مشروبات الکلي کشف شد.


فرمانده هنگ مرزي درگز در پايان گفت:  افراد مورد نظر دستگير و پس از آن هر دو به همراه سلاح و موارد کشف  شده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

 

انتهای پیام/