به گزارش صبح توس؛ رهبر معظم انقلاب روز گذشته روز گذشته در دیدار با مردم متدین و انقلابی تبریز فرمودند: امروز یکی از مسائل اصلی کشور مسئله‌ی اقتصاد کشور است، خب برای اصلاح اقتصاد کشور چه‌کار باید کرد؟ یک راه تکیه‌ به مردم است؛ یعنی اقتصاد مقاومتی، این را ما اعلام کردیم، همه‌ی مسئولین کشور هم تصدیق کردند،البته اگر بخواهیم اقتصاد داخلی رونق پیدا کند باید صادراتِ خوب داشته باشیم، وارداتِ به‌مورد داشته باشیم، ارتباطات اقتصادی داشته باشیم؛ البته تدبیر کار و سررشته‌ی کار باید دست مدیران داخلی باشد و کار به بیگانگان سپرده نشود.