به گزارش صبح توس؛ رهبر معظم انقلاب مهمترین روز گذشته در دیدار مردم آذربایجان شرقی آفت همه انقلاب‌ها را «ارتجاع» به معنای سست‌شدن، توقف و بازگشت به اوضاع قبلی خوانده و فرمودند: «حرکت به سمت اشرافی‌گری»، «دل سپردن به طبقات مرفه به جای توجه به مستضعفان و قشرهای ضعیف» و «تکیه و اعتماد به خارجی‌ها به جای تکیه بر مردم» ،نمونه هایی از حرکت های ارتجاعی است که انقلاب را در معرض آسیب قرار می دهد.