قاسم جان بابایی در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ با اشاره به توسعه بخش دیالیز شهرستان نیشابور گفت: متأسفانه به دلیل کمبود تخت بیماران نیازمند دیالیز باید در نوبت می ماندند، با توسعه بخش دیالیز توسط بخش خصوصی دیگر بیماران نیازمند نوبت های طولانی برای دیالیز نیستند.

 

وی بیان کرد: مهمترین علت مرگ و میر، سکته های قلبی و مغزی هستند، مؤثرترین خدمتی که در شرایط اضطراری به بیماران قلبی می توان انجام داد خدمات عروقی است که بتوان سریع رگ را باز کرد.

 

جان بابایی گفت: متأسفانه علی رغم جمعیت زیاد نیشابور امکان ارائه خدمات قلبی عروقی وجود ندارد، با کمک خیرین زیرساخت های این عمل فراهم شده است، بخش آنژیوگرافی به صورت غیر اورژانس فعال است و کمی از کارهای اتاق عمل جراحی قلب باز مانده است که کمک می کنیم تا زودتر این بخش تکمیل تا خطر بیماری های نارسایی قلبی کمتر شود.

 

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به احداث مرکز سرطان در نیشابور گفت: از برنامه های آتی وزارت بهداشت احداث مرکز سرطان در نیشابور است، مردم برای درمان سرطان مجبور به طی مسافت های طولانی هستند که به دلیل همین مسافت و هزینه های آن برخی از ادامه درمان خودداری می کنند.

 

وی ابراز کرد: در برنامه طرح تحول سلامت تخت های بیمارستانی به دو برابر افزایش یافته است، ولی هنوز با ایده آل آن فاصله دارد، با جمعیت نیشابور حداقل به یک بیمارستان دیگر نیاز است، بیمارستانی که هم اکنون در حال ساخت هستیم سازمان مجری آن اداره مسکن و شهرسازی است و به دلیل عدم تزریق بودجه مناسب از سوی این سازمان پیشرفت لازم را ندارد که اگر با همین منوال پیش رود بهره برداری آن زمان طولانی نیاز دارد.

 

انتهای پیام/