به گزارش صبح توس؛ مسأله کتاب آیات شیطانی و توهین به پیامبر بزرگوار اسلام در راستای سلسله توطئه‌های سران دنیای غرب در تهاجم فرهنگی خود علیه دنیای اسلام و به‌ویژه ایران اسلامی قابل ارزیابی است. خاتمه جنگ تحمیلی که مطابق میل آنها نبود، ضربه حزب‌الله در لبنان به اردوگاه غرب، تلاش و خیزش جنبش اسلامی در فلسطین، فعالیت‌های جهاد اسلامی در افغانستان و قبل از آن ماجرای اعدام انورسادات توسط یک جوان مصری دنیای غرب را در کاربرد سلاح نظامی بر علیه این همه دچار تردید کرد از این رو از یک طرف علاوه بر ادامه تلاش برای ایجاد تفرقه در دنیای اسلام که حرفه قدیمی آنها بود، جبهه جدید روانی ـ عقیدتی و توهین به مقدسات مسلمانان را کلید زدند که اگر مقاومتی در این بابت مشاهده نمی‌کردند، می‌توان گفت خاکریز اول را به فتح خود درآورده بودند؛ اما موضع‌گیری قاطع حضرت امام نقشه‌های آنان را نقش بر آب کرد و بار دیگر چشم‌های امید دنیای اسلام را متوجه امام امت و ایران ساخت. (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص 379 و 380)