به گزارش صبح توس؛ سید محسن مجتبوی امروز در نشست خبری در سبزوار با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معلمین بازنشست شده در هر سال بیشتر از جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است، اظهارکرد: با این روند تا سال 1400با سونامی کمبود معلم در مدارس روبرو خواهیم شد.

 

وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان از دو طریق شرکت در کنکور سراسری و برگزاری آزمون های استخدامی برای جذب معلم اقدام به تامین دانشجو می کند، ادامه داد: سیاست این دانشگاه بر جذب افراد نخبه برای تحصیل و تربیت معلمین متعهد و متخصص است.

 

مجتبوی با اشاره به اینکه در سال جاری این دانشگاه در حدود هشت هزار نفر دانشجو جذب شده که مشغول به تحصیل هستند، تصریح کرد: با افزایش زیرساخت ها و وجود 100مرکز دانشگاهی در کشور سال آینده این رقم به بیش از 15 هزار نفر خواهد رسید.

 

وی در ادامه به موضوع فضاهای آموزشی موجود در کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل قدمت تاسیس مراکز دانشسرای عالی که به حدود 100سال گذشته می رسد، بیش از 40 درصد فضاهای آموزشی نیازمند بازسازی و مقام سازی هستند.

 

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه در مجموع چهار دانشگاه فرهنگیان و دو پردیس دانشگاهی در استان خراسان فعال هستند، ادامه داد: بیش از دو هزار دانشجو در پردیس های استان مشغول به تحصیل هستند.

 

وی همچنین در خصوص جذب معلم از طریق آزمون های استخدامی تصریح کرد: پس از انجام مراحل گزینش و مصاحبه این افراد دوره مقدماتی را برای شروع به کار در این دانشگاه سپری خواهد کرد.

 

سید محسن مجتبوی امروز در نشست خبری در سبزوار با بیان اینکه در حال حاضر تعداد معلمین بازنشست شده در هر سال بیشتر از جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است، اظهارکرد: با این روند تا سال 1400با سونامی کمبود معلم در مدارس روبرو خواهیم شد.

 

وی با اشاره به اینکه دانشگاه فرهنگیان از دو طریق شرکت در کنکور سراسری و برگزاری آزمون های استخدامی برای جذب معلم اقدام به تامین دانشجو می کند، ادامه داد: سیاست این دانشگاه بر جذب افراد نخبه برای تحصیل و تربیت معلمین متعهد و متخصص است.

 

مجتبوی با اشاره به اینکه در سال جاری این دانشگاه در حدود هشت هزار نفر دانشجو جذب شده که مشغول به تحصیل هستند، تصریح کرد: با افزایش زیرساخت ها و وجود 100مرکز دانشگاهی در کشور سال آینده این رقم به بیش از 15 هزار نفر خواهد رسید.

 

وی در ادامه به موضوع فضاهای آموزشی موجود در کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل قدمت تاسیس مراکز دانشسرای عالی که به حدود 100سال گذشته می رسد، بیش از 40 درصد فضاهای آموزشی نیازمند بازسازی و مقام سازی هستند.

 

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه در مجموع چهار دانشگاه فرهنگیان و دو پردیس دانشگاهی در استان خراسان فعال هستند، ادامه داد: بیش از دو هزار دانشجو در پردیس های استان مشغول به تحصیل هستند.

 

وی همچنین در خصوص جذب معلم از طریق آزمون های استخدامی تصریح کرد: پس از انجام مراحل گزینش و مصاحبه این افراد دوره مقدماتی را برای شروع به کار در این دانشگاه سپری خواهد کرد.

 

انتهای پیام/