به گزارش صبح توس؛ بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ایستگاه های سطح شهر، کیفیت هوای شهر مشهد در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 7 صبح با عدد شاخص 79 در شرایط سالم است.

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است. هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های رسالت، چمن، امامیه، خیام شمالی، خاقانی و سمزقند در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط سالم می باشد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در محله سمزقند با عدد شاخص 123 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس به ثبت رسیده است.