اصغر خوشخو در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ با اشاره به کاهش بارندگی و افزایش دما، گفت: از ابتدای سال زراعی جاری با کمبود بارش نزولات آسمانی و افزایش دما نسبت به دوره آماری باعث کاهش عملکرد مزارع غلات تربت جام شده است.

 

خوشخو با اشاره به افزایش دمای هوا، افزود: برای جبران افزایش 1.1 درجه ای دمای هوا نیاز به افزایش 20 میلیمتری بارندگی داریم تا نیاز گیاهان را پوشش دهد که متاسفانه امسال با بارش 14.9 میلیمتری که در 20 سال اخیر بی سابقه بود و از میزان نرمال بارش کمتری صورت گرفته پیش بینی می شود شاهد کاهش 35 درصدی تولید محصولات جو و گندم باشیم.

 

مدیریت جهاد کشاورزی با اشاره به همکاری کشاورزان برای اجرای الگو کشت و مدیریت مصرف آب، بیان داشت: کشاورزان تربت جام در راستای مدیریت بهینه آب اقدام به کاهش سطح زیرکشت، اجرای آبیاری نوین، تغییرالگوی کشت به سمت گیاهان کم آب طلب و استفاده از بذر اصلاح شده همکاری خوبی داشتند و امروز توقع دارند در شرایط بحران آب، مسئولان به فریادشان برسند.

 

خوشخو ادامه داد: سطح زیر کشت گندم از 23 هزار هکتار در سال 90 در حال حاضر به 13 هزار و 750 هکتار و کشت جو از 11 هزار هکتار به هفت هزار هکتار در دوره مشابه رسیده و این در حالی می باشد که میزان تولید کاهش چشمگیری نداشته و راندمان آن افزایش یافته است.

 

وی با اشاره به در خواست کشاورزان بیان داشت: با توجه به اینکه مزارع غلات کشاورزان در مرحله پنجه دهی است و با خشکسالی امسال نیاز مبرم به آبیاری بیشتر از میزان تعیین شده دارند و اگر در این برهه از زمان آنها یاری نشوند، شاهد خسارت بسیاری به بخش کشاورزی خواهیم بود.

 

انتهای پیام/