به گزارش صبح توس؛ براساس آمار فروش فیلم های جشنواره فجر مشهد در سینما هویزه، این سینما درمدت  9 روز اکران فیلمهای جشنواره یک میلیارد و 85 میلیون 730 هزار ریال  فروش داشت که این استقبال خوب تماشاگران را از فیلمهای جشنواره این سینما نشان می دهد.

 براساس این گزارش فیلم های دارکوب ،مغزهای کوچک زنگ زده ، بمب؛ یک عاشقانه چهارراه استانبول 4 فیلمی بودند که با توجه به استقبال تماشاگران هر کدام سه اکران داشتند که هر کدام به ترتیب  یک میلیارد و 830 میلیون ریال ، 191 میلیون و 550 هزار ریال، 191 میلیون و700 هزار ریال و 191 میلیون و 250 هزار ریال فروش داشته اند که فیلم«بمب؛ یک عاشقانه»  توانشت عنوان پرفروش ترین فیلم را در بین سه اکران ها به خود اختصاص دهد.

6 فیلم جاده قدیم، فیلشاه، سرو زیرآب، عرق سرد، به وقت شام و مصادره هر کدام دو اکران داشتند که فیلم مصادره با فروش 135 میلیون و 300 هزار ریالی بیشترین فروش را داشت و بعد از آن به ترتیب فیلم های به وقت شام با فروش 127 میلیون و 800 هزار ریالی و عرق سرد با فروش 121 میلیون و 200 هزار ریالی بیشترین فروش را داشتند.

فیلشاه با فروش 54 میلیون و 750 هزار ریال کمترین فروش را در بین دو اکران ها داشت بعد از این فیلم، فیلم های سروزیرآب با فروش 65 میلیون و 250 هزار ریال و 69 میلیون و 150 هزار ریال به ترتیب کمترین فروش را بین فیلم های دو اکران داشتند.

10 فیلم لاتاری، خجالت نکش، سوء تفاهم، جشن دلتنگی، شعله ور، کامیون، امپراطور جهنم، تنگه ابوغریب، اتاق تاریک، هایلایت فیلم های بود که تنها یک اکران داشتند که در میان تک اکران سینما هویزه  فیلم لاتاری با 63 میلیون و 900 هزار ریال بیشترین فروش را داشت و بعد از آن فیلم سوءتفاهم با 63 میلیون و 750 هزار ریال و تنگه ابوغریب با 61 میلیون و 500 هزار ریال بیشترین فروش را داشته اند.