جهانگیر ابوبکری در گفتگو با صبح توس؛ از نبود فضای ورزشی روباز برای دانش آموزان در شهرستان گله کرد و گفت: باتوجه به جمعیت 24 هزارنفری دانش آموزی تایباد می طلبد که فضاهای ورزشی بیشتری به این منطقه تعلق گیرد.

 

وی خاطرنشان کرد: شهرستان تایباد یک منطقه گرم و خشک است و به علت کم آبی تنها زمین چمن آموزش و پرورش شهرستان تایباد چندین سال است که خشک شده و در حال حاضر هیچ فضای روباز ورزشی برای دانش آموزان وجود ندارد.

 

ابوبکری عنوان کرد: معاونت تربیت بدنی و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان در سفری که به تایباد داشت، بیش از 100 میلیون تومان وسایل ورزشی برای تجهیز مدارس و تجهیز دو سالن ورزشی به شهرستان هدیه کرد که جای تشکر دارد؛ اما قولی هم دادند که اگر بستر چمن مصنوعی در زمین چمن آموزش و پرورش تایباد فراهم شود ما حاضر هستیم با کمک مسئولین شهرستان این زمین ورزشی آموزش و پرورش تایباد را به چمن مصنوعی تبدیل کنیم.

 

مشاور ورزشی فرماندار تایباد ادامه داد: اگر چنین کاری اتفاق بیفتد و به این قول عمل شود، هم دانش آموزان و هم معلمان و هم در ساعات پِرت آن سایر ورزشکاران شهرستان می توانند از زمین چمن مصنوعی استفاده کنند.

 

وی اشاره کرد: با لطف فرماندار تایباد در حال حاضر خاک برداری زمین انجام شده است و آماده تبدیل آن به چمن مصنوعی است و انتظار ما عملی شدن قول مساعدی است که در این باره داده شده.

 

ابوبکری تاکیدکرد: این درخواست متعلق به کل ورزشکاران دانش آموز ما است؛ چراکه هیچ فضای ورزشی روبازی در شهرستان تایباد نداریم در صورتیکه در تمامی شهرستانها دانش آموزان حداقل یک زمین چمن دارند. اگر چنین اتفاقی در شهرستان تایباد بیفتد سبب رشد بسیار خوبی در ورزش دانش آموزی شهرمان ایجاد خواهدشد.

 

مشاور ورزشی فرماندار تایباد اضافه کرد: ما ورزشکاران دانش آموز بسیار خوبی در سطح استان و یا حتی در سطح کشوری داریم و رسیدگی به وضعیت زمین ورزشی تایباد می تواند به قهرمان پروری استان نیز کمک کند.

 

وی اشاره کرد: ابعاد چمن آموزش و پرورش تایباد 60 در 40 است که زمینی کوچک و تنها برای تمرین دانش آموزان بود، اما غیر از آن نیز ما در هنرستان فنی و حرفه ای امام علی(ع) زمینی داریم که جدول آن هم ریخته شده است ومی تواند به یک استادیوم استاندارد بسیار خوبی تبدیل شود؛ چراکه یک چاه آب نیز در داخل آن وجود دارد.

 

ابوبکری در پایان بااشاره به بافت مذهبی این منطقه یادآور شد: در شهرستان تایباد حتی یک سالن ورزشی مخصوص دانش آموزان دختر وجود ندارد.

انتهای پیام/