2019-01-16 | 1397/10/26

بجستان خروشید

همزمان با ۲۲بهمن ماه ۱۳۹۶مردم بجستان با حضور انقلابی خود در مراسم ۲۲بهمن، راهپیمایی با شکوهی خلق کردند که در این شهر کم نظیر بود.