محمد رحیمیان در گفتگو ا خبرنگار صبح توس؛ با اشاره به اهمیت بی خطرسازی پسماندهای پزشکی گفت: افزایش ظرفیت بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز درمانی شهرستان و کاهش فشار بر دیگر دستگاه های بی خطر سازی اخیرا یک عدد اتوکلاو خریداری و پس از تائید مکان نصب توسط محیط زیست وارد چرخه کار می شود.

 

رحیمیان با اشاره به نظارت دقیق بر نحوه جمع پسماندهای بیمارستان ها افزود: بی خطر سازی زباله های عفونی در سه بیمارستان کارشناسان دانشکده علوم پزشکی بر نحوه عملکرد و در صد بی خطر سازی نظارت دارند تا براساس استانداردها این عمل صورت پذیرد.

 

وی ادامه داد: دفن زباله های بی خطر سازی شده به همراه دیگر زباله در یک ترانشه توسط شهرداری مهمترین خطر پیشرو بهداشت و درمان است.

 

معاون بهداشتی علوم پزشکی تربت جام با اشاره به نحوه جمع آوری و انتقال پسماندهای پژشکی گفت: دانشکده علوم پزشکی با توجه به اینکه بیمارستان سجادیه خارج از محدوده خدمات شهری می باشد بعد از بی خطر سازی توسط وسیله نقلیه داخلی اقدام به انتقال پسماند پزشکی می نماید و تا کنون شهرداری زیر بار جمع آوری نرفته است.

 

رحیمیان با اشاره به دفن زباله های مراکز پزشکی افزود: دانشکده علوم پزشکی برای دفن زباله ها ترانشه جدایی ندارد و بعد از بی خطر سازی با دیگر زباله می باشد و همراه آنان دفن می شود.

 

وی با اشاره به مسئولیت نظام پزشکی در خصوص پسماندهای پزشکی بخش خصوصی، بیان داشت: مسئولیت جمع آوری پسماندهای پزشکی بخش خصوصی آزمایشگاه ها، درمانگاه ها و مطب ها برعهده نظام پزشکی می باشد که دانشکده علوم پزشکی به عنوان متولی بهداشت و سلامت بر عملکرد آنها نظارت دارد و بر اساس دستور العمل ها بعد از بی خطر سازی باید دفن شود.

 

رئیس مرکز بهداشت تربت جام با اشاره به صد در صدی شدن بی خطرسازی پسماندهای پزشکی اعلام کرد: پسماندهای مراکز درمانگاه، آزمایشگاه و مطب پزشکان قبل از بهمن ماه سال جاری بی خطر سازی نمی شد که با تلاش نظام پزشکی با افزایش دستگاه اتو کلاو بی خطر سازی انجام می شود که مدیریت دفن با شهرداری و محیط زیست است.

 

انتهای پیام/