علی دانشوری در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: با توجه به ترکیدگی لوله اصلی خیابان امام خمینی(ره) و در  مجاور بانک ملت، دو روز گذشته مامورین ما نسبت به ترمیم این ترکیدگی اقدام کردند و صبحگاهی امروز موفق شدند تا این مشکل را برطرف کنم.

 

 وی ادامه داد: با توجه به فرسودگی شیر فلکه مجبور به بستن آب از مخزن شدیم، که این باعث شده آب لوله های داخلی شهر تخلیه شود و از صبح امروز که عمل ترمیم پایان یافت شیر اصلی باز شد که به مرور زمان و نهایتا تا سه ساعت آینده همه نقاط بجستان ار نعمت آب برخوردار خواهند بود.

 

دانشوری خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از مناطق در ساعت اولیه ترکیدگی با افت فشار و قعطی آب مواجه شدند و همین مناطق آخرین نقاطی خواهد بود که از آب برخوردار خواهند شد و تمهیدات لازم برای این مناطق منظور شده است تا با تانکر آب رسانی صورت گیرد.