به گزارش صبح توس؛ علی موسوی روز چهارشنبه در نشست کارگاه آموزشی در سبزوار با اشاره به آموزش یک میلیون و 400هزار نفر از هنرجویان، اظهارداشت: حدود 800هزار نفر از این هنرجویان با کمک های دولتی و به صورت رایگان تحت آموزش قرار گرفته و 600هزار نفر دیگر از طریق پرداخت شهریه آموزش های لازم برای ایجاد شغل را کسب می کنند.

 

وی با اشاره به اینکه آموزش های فنی  و حرفه ای سبب ایجاد باز شدن مسیر اشتغال برای جوانان در کشور می شود، ادامه داد: برمبنای آمارها سالانه در حدود 30درصد از افراد آموزش دیده جذب بازار کار شده اند.

 

موسوی در ادامه به اجرای طرح تکاپو با هدف توسعه اشتغال روستایی اشاره کرد و افزود: در این طرح با اولویت قرار دادن مزیت های سرمایه گذاری ها سازمان فنی و حرفهای اقدام به ارائه آموزش می کند.

 

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای کشور علی رغم اینکه متولی ایجاد شغل در کشور نبوده؛ اما با ارائه آموزش و آماده کردن افراد نقش مهمی در تامین نیروی کار دستگاههای مختلف کشور دارد.

 

وی به انعقاد تفاهم نامه با 70دستگاه اجرایی در کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس این تفاهم نامه در حدود 170هزار نفر به صورت رایگان و براساس نیاز دستگاه ها آموزش ها لازم را فرا گرفته اند.

 

انتهای پیام/