جواد دامن پاک در گفتگو با حبررنگار صبح توس؛ با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهرستان، گفت: امر تفکیک مطلوب و مناسب زباله های عفونی و غیرعفونی در مراکز بهداشتی و درمانی به درستی انجام نمی پذیرد و نیازمند آموزش و نظارت بیشتر و جدی تری است.  

 

دامن پاک ادامه داد: یکی از چالش نظام پزشکی شهرستان تامین هزینه جمع آوری و بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز بهداشتی و درمانی بخش خصوصی است که دفن بهداشتی پسماندهای عفونی بی خطر سازی شده در حال حاضر همراه سایر پسماندهای عادی که می بایست جداگانه و در ترانشه مخصوص دفن بهداشتی انجام شود. 

 

پسماندهای تولیدی مراکز درمانی بخش دولتی

 

وی با اشاره به پسماندهای تولیدی مراکز دولتی تصریح کرد: در بخش دولتی پسماند تولید بیمارستان های سجادیه، طالقانی و ارتش با پیگیری های دانشکده علوم پزشکی زباله های بیمارستان ها با خرید و نصب دستگاه اتوکلاو نسبت به بی خطر سازی اقدام کرده اند.

 

رئیس محیط زیست تربت جام با اشاره به اهمیت توجه به پسماندهای مرکز بهداشتی روستاها بیان داشت: برای بی خطرسازی زباله های عفونی مراکز بهداشتی و درمانی روستائی توسط دانشکده علوم پزشکی دستگاه اتوکلاو خریداری که بر این اساس ضمن افزایش ظرفیت بی خطرسازی پسماندهای عفونی به بیش از دوبرابر سالهای  گذشته رسیده است.

 

دامن پاک یادآور شد: با خرید دستگاه های جدید بی خطر سازی پوشش صد درصدی زباله های عفونی تولید شده در بیمارستانها و مراکز بهداشتی و درمانی  بخش دولتی صورت گرفته که این شهرستان در استان خراسان رضوی از وضعیت مناسب تری نسبت به دیگر شهرستان ها برخوردار است.

 

 وی با اشاره به ظرفیت بی خطرسازی زباله های عفونی در بخش، دولتی عنوان داشت: میزان پسماند های عفونی بی خطرسازی شده توسط دانشکده علوم پزشکی تربت جام روزانه 700 کیلو گرم می باشد.

 

رئیس محیط زیست تربت جام ابراز داشت: جمع آوری و بی خطر سازی زباله عفونی بخش خصوصی از دغدغه های کمیته پسماند بوده است و زباله های عفونی تولید شده توسط این مراکز  درمانی و مطب های سطح شهرستان بر عهده نظام پزشکی تربت جام می باشد.

 

دامن پاک خاطرنشان کرد: درجلسه اخیر کمیته پسماند پزشکی مقررگردید که نظام پزشکی شهرستان با پرداخت هزینه نسبت به استفاده از ظرفیت خالی دستگاههای بی خطر سازی بیمارستان ارتش اقدام نماید.

 

وی ادامه داد: زباله های تولیدی مراکز بهداشتی بخش خصوصی زیر نظر نظام پزشکی جمع آوری و انتقال این پسماندها اقدام که میزان آن 450 کیلوگرم در هفته می باشد.

 

اثرات مستقیم زباله های بیمارستانی بر سلامت افراد جامعه

 

رئیس محیط زیست تربت جام با اشاره به اثرات مستقیم زباله بیمارستانی بر سلامت افراد جامعه گفت: زباله های بیمارستانی در صورتی که به درستی دفع نشوند، نوعی تهدید مستقیم و فوری برای سلامت افراد جامعه عامل بیماری محسوب می شوند که زمین و آب  آن منطقه را آلوده می کنند و هر نوع محصول کشاورزی که از آن زمین به عمل آید تحت تاثیر این آلودگی قرار گرفته و محصولات آلوده و نامرغوبی می دهد.

 

 دامن پاک افزود: دفن زباله های بیمارستانی همراه با زباله های دیگر صورت بپذیرد و تماس پیدا کنند می توانند آلودگی خاک و آب آن منطقه را داشته باشد.

 

انتهای پیام/