به گزارش صبح توس؛ با مطرح شدن زنگ هشدار آب و برداشت های بی‌رویه از منابع آب زیر زمینی و خشکسالی های اخیر دشت رشتخوار به عنوان یکی از بحرانی ترین دشت های استان مطرح می‌شود و در همین رابطه طرح‌های مختلفی جهت جلوگیری از برداشت بی‌رویه  آب های زیر زمینی ارائه، که از مهمترین طرح های ارئه شده، در این باب بحث خاموشی چاه‌های کشاورزی است؛ اما اجرای این طرح به گفته کشاورزان منطقه تنها منبع درآمدی برای سازمان آب شده است.

 

محمد ناصر نوریان، مسئول انجمن صنفی شهرستان رشتخوار در گفتگو با خبرنگار ما در رابطه با وضعیت خاموشی چاهای کشاورزی در این شهرستان گفت:  جلسات و مکاتبات متعدد در شهرستان، استان و حتی در تهران در رابطه با برنامه های مربوط به ساعت کارکرد چاه‌های کشاورزی با وزارت نیرو داشتیم، متاسفانه مدیران وزارت نیرو به هیچ عنوان ما را به عنوان کشاورز و تولید کننده قبول ندارند و با ما کشاورزان صادق نیستند.

 

وی در ادامه همین مطلب افزود: با توجه به مدارک و مستنداتی که داریم هیچ اراده ای در برطرف کردن مدیریت بحران آب نیست، ما از سال 89، چهار قرار داد در استان خراسان رضوی با مدیر کل سازمان آب استان در شهرستان های مختلف به امضاء رساندیم، متاسفانه تمام تعهد به اجرای قانون است و تمام خواسته های ما این است که وزارت نیرو، اداره آبیاری استان خراسان رضوی به قانون عمل کنند؛ اما مرتبا بر خلاف قانون عمل می‌شود.

 

وی با اشاره به مکاتبات متعدد در رابطه با مشکلات کشاورزان در این شهرستان، گفت: طی چند سال چهار الی پنج بار با مدیر کل سازمان آب استان در اتاق وزیر در تهران جلسه گذاشتیم؛ اما آنها این واقعیت را قبول ندارند، چرا که کشاورزان برنامه آب های زیر زمینی و موضوع حساس آب را بیشتر درک می‌کنند و یقینا می‌دانند که آیندگان نیز از این آب سهمی دارند.

 

نماینده کشاورزان شهرستان رشتخوار با تاکید بر رسیدگی و مدیریت بیشتر در جهت حفظ منابع آبی، گفت: کارهای زیادی در جهت حفظ منابع آب زیر زمینی می توان انجام داد از جمله اینکه جلوی چاه‌های غیر مجاز را بگیرند، اضافه برداشت ها را جلوگیری کنند، چاه هایی که توجیه اقتصادی ندارد، را با برنامه ریزی از کشاورزان خریداری و آبخیزداری کنند و طرح های آبیاری تحت فشار را با قوت بیشتری دنبال کنند.

 

وی با درخواست از مسئولین در جهت توجه بیشتر به دشت‌های بحران زده شهرستان‌هایی همچون رشتخوار، افزود: تقاضای ما این است، که مسئولین استان ما در بحث باروری ابرها پیگیری های لازم را به صورت جد داشته باشند و  از سوی دیگر در بخش گلخانه ها، وزارت جهاد کشاورزی پیش قدم شود، و ترویج این کار را در شهرستان های بحران زدی همچون شهرستان رشتخوار انجام دهد.

 

رشتخوار، بحرانی‌ترین شهر خراسان رضوی است

 

وی در ادامه همین مطلب یادآور شد: طبق آمار وزارت نیرو، بحرانی ترین شهرستان استان خراسان رضوی رشتخوار و بحرانی ترین استان کشور استان خراسان رضوی است، این معنایش این است که رشتخوار جز بحرانی ترین دشت های ایران می باشد.

 

وی در ادامه در رابطه با بحث جریمه چاه‌های کشاورزی و برخی از مالکین نیز، گفت: نامه ای از مدیر کل استان داریم که در شهرستان سرخس با حضور نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده است، که طبق آن اگر برای مالکی از سال 93 به بعد قبض اضافه برداشت یا اخطار اضافه برداشت ابلاغ شده بوده آن هم تسلیمی یا از مالک چاه امضا گرفته باشند، آن مالک اگر اضافه برداشتی داشت جریمه می‌شود ولی اگر این برگ تسلیمی نباشد اصلا وجهه قانونی ندارد، حتی در جاهایی که این برگ رو ندارند و ارجاع ندادن اگر وجه ای دریافت شده باشد، باید این وجه را برگشت دهند.

 

هدف وزارت نیرو، آبفروشی است

 

نماینده کشاورزان شهرستان رشتخوار در ادامه اظهار داشت: هدف وزارت نیرو آبفروشی است و جز این قصد و نیتی ندارد، چاه هایی که کارت شارژ آنها تمام می‌شود و برای شارژ کردن مجدد به اداره آبیاری شهرستان مراجعه می کنند، برای دو ماه کار 13 الی 14 میلیون تومان، بر مبنای مقدار پروانه از چاه‌های کشاورزی پول دریافت می کنند، آیا با دادن پول آب هست پس قصد آنها آب فروشی است، درخواست ما پیگیری این موضوعات است، که بر چه مبنایی این وجه را دریافت می کنند.

 

امیر ابریشمی، گندمکار نمونه شهرستان رشتخوار نیز با اشاره به اینکه روش های آبیاری در سطح شهرستان و دیگر مناطق غیر قابل استاندارد است، گفت: بهترین روش برای کشاورزی در وضعیت بحرانی و خشکسالی های حاکم استفاده و روی‌آوری به روش‌های نوین است، چراکه مدیریت به وسیله ایجاد استخر و استفاده از سیستم لوله کشی و روش‌های نوین آبیاری علاوه بر بهره وری محصول موجب حفظ بیشتر منابع آبی برای آیندگان خواهد شد.

 

رابط گفت: همزمان با اجرای طرح خاموشی چاه، موتور کشاورزی را در برج 10 و 11 خاموش، و درجهت  اجرای طرح به خاطر خودمان و آیندگان همکاری می‌کنیم؛ اما طبق شنیده ها برخی کشاورزان از جمله زعفرانکاران با توجه به نیاز فصلی این محصول به ناچار هزینه شارژ چاه‌های کشاورزی را پرداخت می‌کنند.

 

حمیدرضا رضایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار در این رابطه به خبرنگار ما گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشتخوار عملیات اجرای سیستمهای نوین آبیاری را در راستای استفاده بهینه و صرفه جویی در مصرف آب که بنابر اظهارات متولیان و دستاندرکاران منابع آبی کشور مبنی بر بحرانی و فوق بحرانی بودن آب، انجام می‌دهد.

 

وی در ادامه همین مطلب، ابراز کرد: متولیان برای تمام کلاسهایی که در لیست پیشنهادی هستند و یا خارج از لیست پیشنهادی، جریمه و کاهش دبی منظور می‌کنند، به طوری که تمام طرحهای(سیستمهای نوین)اجرا شده در سطح شهرستان، جهت راه اندازی ایستگاه پمپاژ بدون برق مانده اند و از طرفی متقاضیان جدید از معرفی برای اجرای سیستم به دلیل عدم پرداخت جریمه محرومند.

 

انتهای پیام/