حمید بنایی در گفتگو با صبح توس؛ اظهار کرد: برنامه دولت در لایحه ابتدایی این بود که مجموعاً بین ۳۳ تا ۳۴ میلیون نفر از یارانه‌بگیران حذف شوند؛ اما مجلس با این موضوع مخالف بود.

 

وی افزود: مردم ما در بسیاری از اقشار در آن حد بینش دارند که چنانچه یارانه آنها قطع شده و در بخش‌هایی مانند تولید سرمایه‌گذاری شود، اعتراضی نداشته باشند؛ اما مسئله این است که دولت ساز و کار مناسبی برای حمایت از تولید با پول حذف یارانه‌ها نیز در نظر نگرفته بود.

 

نماینده مردم گناباد در مجلس گفت: البته مسئله حذف یارانه پردرآمدها در قانون نیز آمده و به همین علت در لایحه جدید نیز بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر از پرداخت یارانه‌ها حذف می‌شوند.

 

وی تصریح کرد: توزیع اوراق مشارکت تا سقفی که دولت در نظر گرفته بود از مسائلی بود که توسط نمایندگان مطرح شد، چراکه این میزان دولت و کشور را مقروض می‌کرد؛ اما این ساز و کار برای ادامه پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌های محروم مناسب است.

 

بنایی خاطرنشان کرد: در برخی از مناطق، پیمانکارانی بوده‌اند که با همین اوراق کار می‌کردند؛ اما ممکن است با برداشته شدن اوراق خزانه بخشی از مشکلات در این حوزه به وجود آید.

 

سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: هم اکنون ۶۰۰۰ پروژه عمرانی در سطح ملی نیمه تمام رها شده و ۶۳ هزار پروژه نیز در سطح استانی که قرار است بخشی از آن با واگذاری به بخش خصوصی و بخشی دیگر هم از طریق فاینانس‌هایی که تا حد محدودی برای کشور فراهم شده، ادامه پیدا کند.

 

انتهای پیام/