غلامنبی اقتصاد در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ یکى از مشکلات اساسى این شهرستان را نبود برخی از ادارات عنوان کرد و گفت: هنوز برخى ادارات در این شهرستان مستقر نشدند و این در حالى است که رایزنى با مدیران کل در سطح استان انجام شده است؛ اما همچنان موافق نیستند و بهانه گیریهاى واهى سبب شده است ادارات در شهرستان دایر نشوند.

 

وی با بیان اینکه مسئولان شهرستان قول همکارى با ادارات را براى استقرار در باخرز را داده است، افزود: مکان به صورت استیجارى براى مدت دو سال در اختیار این ادارات قرار میگیرد و اجاره آن توسط مردم در قالبهایى مانند کمک شهردارى و معتمدان و خیران شهرستان پرداخت میشود و در حال حاضر مکان استقرار براى هشت اداره مانند تبلیغات اسلامى، ثبت اسناد و املاک، مالیات و دارایى، تأمین اجتماعى و صندوق کار آفرینى امید در باخرز با پرداخت اجاره ماهانه توسط شهرستان در نظر گرفته شده است.

 

نماینده شهرستان باخرز در شوراى اسلامى خراسان رضوی بیان داشت: اما توقعات این دستگاهها بسیار فراتر از توان شهرستان محروم باخرز است و این موضوع سبب شده است مردم براى انجام کارهاى ادارى خود به شهرستان تایباد مراجعه کنند؛ این در حالى است که اداراتى مانند ثبت اسناد و املاک نیرو استخدام کردند. ضمن اینکه ادارات بعضا تقاضاهایى مانند خرید تجهیزات از جمله رایانه را از شهرستان مطالبه می کنند.

 

عضو شورای اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه برخى ادارات در کنار اجاره مکان، تأمین تجهیزاتى مانند رایانه را از شهرستان خواستارند، اظهار کرد: در مجموع شهرستان ماهانه سه میلیون تومان براى اجاره مکان، استقرار ادارات در باخرز پرداخت میکند، البته باید توجه شود که شهرستان پرداخت اجاره براى مدت دو سال را متعهد است و بعد از آن خود اداره کل باید نسبت به پرداخت اجاره یا خرید مکان اقدام کند.

 

انتهای پیام/