حسن گیاهی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس؛ در خصوص معماری خانه های روستایی گفت: خانه های گِلی روستا ارزش ها و رازهایی را درون خود نهفته دارند، احساس و لطافت و معنا دارند، هرچند ساده اند؛اما زیبایند و متظاهر نیستند.

 

این پژوهشگر ادامه داد: زیبایی معماری روستایی درونی، عمیق و باطنی است،ارزش های این نوع معماری حتما با چشم مادیگرایانه مردمانِ دنیای ماشین و سرمایه داری که ظاهر بر باطن و جسم بر جان  ارجح است، دیده نمی شود.

 

گیاهی گفت: دیدن احساس معماری روستایی با «چشم سر» نمی شود باید با «چشمِ دل» دید.

 

وی با اشاره به این موضوع که فهم خانه های روستایی بصیرت می خواهد، ادامه داد: سادگی معماری روستایی معنی دار است، چون زیبایی، به سادگی است، بیهودگی در آن جایی ندارد، برخلاف «معماری شلخته» و به اصطلاح مهندسی امروز ما، نظم و انتظام از اصول خانه های روستایی است، عکس آنچه بسیاری آنرا سست و بی اساس می پندارند، معماری روستایی هم در نوع خود مستحکم است وگرنه در سرزمین زلزله خیز ایران روستایی در طول تاریخ نباید باقی می ماند.

 

این پژوهشگر دوره دکترای دانشگاه فردوسی مشهد در پایان گفت: چه حیف که این نوع از معماری در تهاجم مدرنیته آخرین نفس های خود را می کشد و در جای خود در پس زمینه زیبای محیطی اش به کوهی از آهن و بتن بی روح تبدیل می شود که اصلا سنخیتی با آن چشم انداز ندارد، وقتی جسم بر جان موجه شود و احساس از ما گرفته شود، نباید انتظاری غیر از این داشت.


انتهای پیام/