2018-05-24 | 1397/03/03

بازدید فرمانده سپاه امام رضا (ع) از پروژه های اقتصادمقاومتی اشتغال پایدار

ساعتی پیش سردار یعقوبعلی نظری فرمانده سپاه امام رضا (ع) از پروژه های اقتصادمقاومتی و اشتغال پایدار روستائیان شهرستان کلات بازدید کردند. عکس: علیرضا اخباری