2018-08-15 | 1397/05/24

بازدید فرمانده سپاه امام رضا (ع) از پروژه های اقتصادمقاومتی اشتغال پایدار

ساعتی پیش سردار یعقوبعلی نظری فرمانده سپاه امام رضا (ع) از پروژه های اقتصادمقاومتی و اشتغال پایدار روستائیان شهرستان کلات بازدید کردند. عکس: علیرضا اخباری