2018-10-22 | 1397/07/30

بازدید فرمانده سپاه امام رضا (ع) از پروژه های اقتصادمقاومتی اشتغال پایدار

ساعتی پیش سردار یعقوبعلی نظری فرمانده سپاه امام رضا (ع) از پروژه های اقتصادمقاومتی و اشتغال پایدار روستائیان شهرستان کلات بازدید کردند. عکس: علیرضا اخباری