موسی حسینی در گفتگو با خبرنگار صبح توس با اشاره به وضعیت بحرانی آب در قوچان اظهار داشت: بطور متوسط سالانه سطح آب منابع زیرزمینی این شهرستان 92 سانتیمتر افت  ارتفاع دارد وکه آماری فاجعه بار در حوزه آب محسوب می شود و اگر این روند طی سال های آینده ادامه یابد با مشکل تامین آب شرب شهر و روستاها مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 29 حلقه چاه برای تامین آب شرب شهرستان وجود دارد و 160 لیتر آب در ثانیه از منابع زیرزمینی برداشت می شود، ادامه داد: کاهش بارش برف و باران طی سال های گذشته و برداشت های بی رویه از سفره های آب زیر زمینی، حوزه آب قوچان را در وضعیت بحرانی قرار داده است.

وی با اشاره به تغذیه سفره های آب زیرزمینی از طریق رودخانه ها افزود: طول رودخانه های شهرستان قوچان 714 کیلومتر است اما فقط 147 کیلومتر آن مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته که نسبت به میانگین ها آمار خوبی نبوده و نیازمند حمایت سازمان آب منطقه ای و همراهی سایر سازمان ها برای اتمام مطالعات بر روی رودخانه های قوچان هستیم.

حسینی با بیان اینکه رودخانه عامل تغذیه سفره های های آب زیرزمینی و دشت ها محسوب می شوند و اگر نتوانیم از آنها حفاظت کنیم، دچار مشکل خواهیم شد، افزود: تامین آب شرب سالم تر، یکی از مهمترین دغدغه های مدیریت منابع آب قوچان است  که انتقال صحیح و اصولی آب از سد تبارک به تصفیه خانه از جمله مهمترین برنامه های این سازمان محسوب می شود.

مدیر اداره منابع آب منطقه ای قوچان در پایان با بیان اینکه باید بپیذیرم که در بخش فرهنگ سازی در تمامی حوزه های از جمله آب کم کاری های زیادی انجام داده ایم، گفت: اگر در بخش کشاورزی فقط 10 درصد کاهش مصرف آب داشته باشیم، مشکل تامین آب شرب برای سال های زیادی حل خواهد شد.

انتهای پیام/