به گزارش صبح توس؛ جواد حسن زاده امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی (توسعه روستایی ) باخرز باحضور کرمانی، نماینده مشاور مجری طرح تهیه و تدوین اسناد توسعه روستایی شهرستان های باخرز، تربت جام، تایباد و سرخس و مدیران اجرایی شهرستان برگزار شد، گفت: منظور از برنامه ریزی یعنی نوعی محاسبه گری و سطح بخشی به فعالیت ها برای رسیدن به اهداف است و هدف از طرح ماده 27 کمیته برنامه ریزی اشتغال و کارآفرینی است که این طرح می خواهد در روستاها اشتغال پایدار و ثابت ایجاد نماید و از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری و روستاها به پویایی و نشاط خواهد رسید.

 

وی افزود: مدیران شهرستانی باید شاخص های شهرستان را ارتقاء دهند، چراکه لازمه اجرای این طرح ارتقاء شاخص ها است.  از همین رو می‌توان مزایا و کارکردهای فراوانی را به واسطه اجرا و پیاده‌سازی این طرح برشمرد.

 

حسن زاده بیان کرد: از اساسی‌ترین مزیت‌های آن، هدفمندی در حرکت متولیان امر توسعه و مدیران شهرستان به سوی توسعه و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مبتنی بر مسیرهای از پیش تعیین‌شده و مشخص می‌باشد و مانع آن می شود تا با تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی، حرکت و مسیر آنها به سوی توسعه دچار تزلزل و نوسانات زیاد شود و از سوی دیگر هماهنگی میان حرکت شهرستان با برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان در سطح استانی و ملی، باعث ایجاد وحدت نظر میان مسئولین خواهد شد.

 

فرماندار باخرز ابراز کرد: به لحاظ اشتغال در شهرستان هشت کمیته فعال است و در راستای طرح کمیته اشتغال روستایی در سطح شهرستان فعال هست و در سه محور کار آفرینی،توانمند سازی و آموزش های فنی و حرفه ای و تکمیل چرخه تولید از مهمترین اهداف این کمیته می باشد .

 

انتهای پیام/